Úzkorozchodná železnica Tanečník

Zrekonštruovaná úzkorozchodná železničná trať v dĺžke 3,5 km vedie medzi stanicami Tanečník a sedlom Beskyd. Je pozostatkom oravského úseku bývalej Kysucko – oravskej lesnej železnice, ktorou bolo v rokoch 1918–1971 zvážané drevo. Železnica bola zrekonštruovaná podľa projektu Oravského múzea a spustená do prevádzky r. 2008.

Oravská lesná železnica je otvorená do 31.10. denne od 9.00 do 17.00 hodiny. Od zimy 2010 úzkokolajka premáva aj v zime.

Pôvodná trať na zvážanie dreva bola uvedená do prevádzky 27. júla 1918 na trati Oravská Lesná cez Zákamenné do Lokce, ale nebola napojená na verejnú železničnú sieť. Z toho dôvodu sa v roku 1926 dobudoval spojovací úsek ku kysuckej železnici. Vzniknutá KOLŽ bola v prevádzke do roku 1967. Spojovací úsek je výnimočný tým, že stavitelia prekonali veľké výškové prevýšenie z Oravy na Kysuce pomocou piatich úvratí.